• Receptie_Banner

  • Behandelkamer_Banner

  • Uitslaapkamer_Banner

  • Wachtkamer_Banner

Welkom bij Medisch Centrum de Veluwe

Elk mens mag in Nederland, uitgaande van een reële zorgbehoefte, goede zorg verwachten op relatief korte afstand van zijn woonplaats. Medisch Centrum de Veluwe is het specialistisch centrum met oog voor detail in een mensgerichte omgeving dicht bij huis.

Vanuit onze verschillende locaties biedt Medisch Centrum de Veluwe een compleet pakket medisch-specialistische zorg aan patiënten met een maag-, darm- of leveraandoening. Tevens verrichten wij onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wij streven in ons centrum naar een toegangstijd van een week. Wij kunnen dit tot op heden waarborgen door flexibele openingstijden en inzetbaarheid van ons team. Bij bepaalde zeer specialistische verrichtingen kunt u te maken krijgen met een langere toegangstijd. Ook als u de voorkeur geeft aan de behandeling door een bepaalde specialist, kan dat zorgen voor een langere toegangstijd.

Medisch Centrum de Veluwe is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Back to Top