Rechten en plichten

Wanneer u in Medisch Centrum de Veluwe wordt behandeld vertrouwt u zich toe aan de zorg van een specialist of een andere deskundige. Er ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen enerzijds de patiënt (opdrachtgever) en anderzijds ons centrum. Beide partijen komen enkele rechten en plichten toe op grond van deze overeenkomst.
U heeft bij behandeling in ons centrum onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling. In onderstaande folder kunt u meer lezen over uw rechten en plichten en hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed verloop van uw behandeling.

Privacyreglement

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens en levenssfeer. Er treed een nieuwe wetgeving in per 25-5-2018 de AVG Algemene verordening gegevensbescherming. De WBP Wet bescherming persoonsgegevens komt hierdoor te vervallen. Onze privacy regelement is hierop aangepast. Als patiënt kunt u uw rechten en plichten lezen in de onderstaande folder Privacy Regelement Medisch Centrum de Veluwe.

PDFPrivacy Beleid Medisch Centrum de Veluwe

Informatiebeveiligingsbeleid

Als patiënt mag u van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk om dit te waarborgen middels ons Informatiebeveiligingsbeleid. Een exemplaar hiervan is voor u ter inzage beschikbaar op onze hoofdlocatie in Apeldoorn. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze Security Officer, bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088-5385555.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die Medisch Centrum de Veluwe standaard hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. Omdat MCV is aangesloten bij het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) hanteren wij algemene voorwaarden zoals de door het ZKN zijn opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

PDFZKN Algemene voorwaarden consumenten

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, welke afkomstig zijn van een derde partij om statistieken bij te houden. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verwerkt. Ook maakt onze website gebruik van zogenaamde webformulieren. Deze gegevens worden door ons verwerkt uitsluitend om contact te leggen en zullen worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn.

Om deze bestanden de openen heeft U Adobe Reader nodig. Heeft u nog geen Adobe Reader of nog niet de laatste versie, dan kunt u Adobe Reader gratis downloaden: PDF

Back to Top