Disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het Medisch Centrum de Veluwe (MCV) vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen.

Het MCV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Het MCV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het MCV.

Links naar externe sites

Op onze website zijn links opgenomen. Het MCV is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen

Links naar de website van MCV

Linken naar de website van het MCV of pagina’s op de site van MCV is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat het MCV toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: https://www.mcdeveluwe.nl/, met als officiële beschrijving: Medisch Centrum de Veluwe. Het MCV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van het MCV.

E-mail

Het MCV geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan. Acquisitie via e-mail wordt niet op prijs gesteld
Gebruik van tips en materiaal
Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij graag van u.

Back to Top