Frequently Asked questions (Veelgestelde vragen)

Keuze van behandelaar

Second opinion: Hoe vraag ik een second opinion aan?

Een verzoek tot een tweede mening kunt u bespreken met uw eigen arts die u mogelijk naar een voor uw ziekte gespecialiseerde hulpverlener of instelling kan doorverwijzen. Als u dit liever niet met uw arts bespreekt kunt u contact opnemen met uw huisarts of informatie inwinnen over een andere deskundige bij een patiëntenvereniging. Mogelijk verstrekt uw zorgverzekeraar ook informatie over dit onderwerp.

U kunt over alle behandelingen in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. U heeft van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen hulpverlener. Het is wel aan te bevelen er met uw eigen arts over te praten. Veel verzekeraars vergoeden de tweede mening alleen als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook worden niet altijd alle kosten vergoed. Meer informatie hierover vindt u in uw verzekeringspolis, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Mag ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ik word behandeld en door welke arts?

In Nederland mag u zelf kiezen waar en door wie wordt behandeld, mits het niet om spoedeisende zorg gaat. Het is wel aan te raden bij uw zorgverzekering na te vragen of zij de kosten voor de behandeling in het ziekenhuis van uw keuze vergoeden. U kunt ook zelf kiezen welke arts u gaat behandelen. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van welke behandeling u moet ondergaan. De wachttijden kunnen ook per arts verschillen.

Hoe weet ik wat voor kwaliteit een ziekenhuis biedt?

MCV staat vermeld op ZorgkaartNederland. Hier kunnen patiënten hun beoordeling van de zorginstelling en/of artsen geven.

Patientinformatie

Hoe kan ik mijn medisch dossier aanvragen?

U kunt uw medisch dossier opvragen door een e-mail te sturen naar info@mcdeveluwe.nl o.v.v. “opvragen medisch dossier”. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd.

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Als u gegevens zijn gewijzigd kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van Medisch Centrum de Veluwe. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@mcdeveluwe.nl onder vermelding van uw naam, uw geboortedatum en uw gewijzigde gegevens.

Natuurlijk kunt u tijdens openingstijden ook telefonisch contact opnemen via:

Telefoonnummer 055-5385555

Financieel

Wanneer start de behandelovereenkomst?

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de hulpverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige behandelingen. Dit betekent dat op het moment dat u de hulpverlener, de arts, een hand geeft bij uw eerste polikliniekbezoek, u als opdrachtgever de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige behandelingen. Dit kunt u tevens nalezen in de onze algemene voorwaarden die u kunt vinden op onze website.

Waarom duurt het zo lang voordat ik mijn factuur krijg?

Voor het beantwoorden van deze vraag moeten wij eerst toelichten hoe de bekostigingssystematiek in Nederland te werk gaat. In Nederland werken wij met de zogenaamde DBC systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Tegenwoordig wordt een DBC een DOT (DBC Op weg naar Transparantie) genoemd. Bij de start van een behandelovereenkomst wordt een zorgtraject geopend. In dit zorgtraject bevindt zich een DOT. In de DOT worden alle zorgverrichtingen opgenomen en vervolgens wordt door een grouper automatisch een DBC zorgproduct geproduceerd. De minimale periode dat een DOT ‘geopend’ blijft is 42 dagen, de maximale periode is een jaar. De eerste DOT duurt veelal 90 dagen, derhalve ontvangt uw zorgverzekeraar na 90 dagen een factuur van een ‘start’ DOT. Ontvangt u nog zorg na de eerste 90 dagen, dan wordt er een vervolg DOT geopend. Een vervolg DOT heeft een lengte van 365 dagen. Pas na sluiting van de vervolg DOT wordt het factuur opgemaakt en verstuurd.
pad DOT

Ik ben maar eenmaal bij de arts geweest, maar toch krijg ik een hoge rekening gepresenteerd, hoe kan dit?

De hoogte van de factuur wordt vastgesteld middels een speciale applicatie, namelijk middels een grouper. De grouper koppelt een verwacht zorgproductcode  aan een DOT (zie ook: waarom duurt het zo lang waarom ik mijn factuur krijg)  Aan de zorgproductcode is een bedrag gekoppeld. Na controle van de DOT door de financiële afdeling wordt de zorgproductcode in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Voor een eenmalig consult aan de medisch specialist is geen aparte zorgproductcode ontwikkeld. Dit betekent dat de grouper een zorgproductcode afleidt voor een meervoudig consult. De prijs die aan deze zorgproductcode is gekoppeld is een gemiddelde van de kosten van vele verrichtingen tezamen. Dit betekent dat iedereen de gemiddelde prijs betaalt en niet de werkelijke kosten van de gedane verrichtingen.

Overig

Waar kan ik met spoedvragen terecht buiten openingstijden?

Medisch Centrum de Veluwe heeft een spoedlijn voor vragen van acute aard buiten openingstijden.
U neemt contact op met de spoedlijn door te bellen naar ons reguliere telefoonnummer 055-5385555. Via dit telefoonnummer krijgt u het nummer van onze spoedlijn.

Naast deze spoedlijn is Medisch Centrum de Veluwe ook in het bezit van een overleglijn voor huisartsen. Via deze lijn wordt de huisarts direct doorverbonden met één van onze artsen.

Veelgestelde vragen over het BVO darmkanker

Ik val onder de doelgroep van het BVO maar heb nog geen uitnodiging ontvangen, hoe kan dit?

Het bevolkingsonderzoek wordt tot 2019 gefaseerd ingevoerd. Bent u bijvoorbeeld geboren in 1940 dan ontvangt u in 2015 een uitnodiging voor het onderzoek. Hier kunt u per geboortejaar opzoeken wanneer iemand een uitnodiging ontvangt.

Bestaat de mogelijkheid om nu al deel te nemen aan het ontlastingsonderzoek, terwijl ik nog niet aan de beurt ben om een uitnodiging te ontvangen?

Het is niet mogelijk om eerder deel te nemen aan het ontlastingsonderzoek. Uiteraard blijft wel de mogelijkheid bestaan om in samenspraak met uw huisarts een coloscopie te ondergaan buiten het bevolkingsonderzoek om.

Heeft u buikklachten of bloed bij de ontlasting dan adviseren wij u zo snel mogelijk een afspraak te maken met uw huisarts. U hoeft niet te wachten op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Moet ik het vervolgonderzoek zelf betalen?

Het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat uit twee onderdelen. Een ontlastingstest en een eventueel  vervolgonderzoek, afhankelijk van de uitkomst van de test .

Deel één, de ontlastingstest, is gratis. Deel twee, het vervolgonderzoek, wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van het eigen risico van uw zorgverzekering is het mogelijk dat u een deel van het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) zelf moet betalen. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een afspraak ontvangen voor een intake maar ik kan dan niet. Hoe moet ik deze afspraak verzetten?

U kunt deze afspraak alleen verzetten bij de screeningsorganisatie (RIVM). Dit kan tot drie dagen voor de afspraak. Hierna kan een afspraak niet meer worden gewijzigd.

De deelnemende zorgcentra en ziekenhuizen stellen plekken in hun spreekuur beschikbaar voor het RIVM. Deze deelt deze vervolgens naar eigen inzicht in. Medisch Centrum de Veluwe heeft dus geen invloed op welke patiënt op welk moment wordt ingepland.

Ik heb een oproep van het RIVM gekregen en ben ingedeeld bij locatie Arnhem van MCV. Hoe ziet mijn zorgtraject er dan uit?

Vanaf eind augustus heeft MCV, in overleg met het RIVM, een buitenpolikliniek in Arnhem. Deze buitenpolikliniek wordt gebruikt voor de intake en uitslag behorende bij de coloscopie in het kader van het BVO Darmkanker.

Welk deel van het vervolgonderzoek gebeurt waar?
De intake vindt plaats op locatie Arnhem. Hierna wordt (in overeenstemming met u) een afspraak gepland voor een coloscopie. Dit onderzoek wordt gedaan op onze locatie in Apeldoorn. De uitslag van dit onderzoek wordt met u besproken op locatie Arnhem. Mocht uit het onderzoek blijken dat een vervolgtraject nodig is, dan wordt u verwezen naar een ziekenhuis in uw regio. Hier wordt u dan verder behandeld.

In totaal hoeft u dus maar één keer naar Apeldoorn. De rest van de zorg wordt geleverd in uw eigen regio.

Back to Top