Medisch Verwijzer

Medisch Centrum de Veluwe – kliniek voor maag-darm-leverziekten – biedt een compleet pakket hoogwaardige medisch-specialistische MDL-zorg. Op acute MDL-problematiek wordt op snelle en adequate wijze ingegrepen. Er zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen in de diverse regio`s over de opvang van patiënten met maligniteiten. Hiervoor zijn zorgtrajecten opgesteld. Verwijzing naar die ziekenhuizen vindt uitsluitend plaats in overleg met de betrokken patiënt en daar waar nodig met de huisarts.

  • MCV werkt uitsluitend op verwijzing.
    Dit kan op de volgende manieren: een digitale verwijzing via zorgdomein of een aanvraagformulier downloaden en faxen naar 055 – 538 5556.
  • MCV is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Verwijzingen

Patiënten kunnen op de volgende manieren naar MCV worden doorverwezen:

  1. Een digitale verwijzing via Zorgdomein.
  2. Verwijzing via ons aanmeldformulier, ons toegezonden via fax (055 – 538 55 56)

Aanvraagformulieren worden opgevraagd bij onze secretariaat. Deze worden kosteloos toegezonden. U kunt ook hier het aanvraagformulier downloaden.

Bereikbaarheid in de avond-, nacht- en weekenddienst

Medisch Centrum de Veluwe streeft naar continuïteit in de zorg voor de chronische patiënt. Mocht zich in de avond, nacht of weekend een probleem voordoen van een in het centrum bekende patiënt, kan overleg plaatsvinden met een van onze dienstdoende MDL-artsen via onze separate “huisartsen-overleglijn”.

Digitale communicatie

Wij stellen alles in het werk om de communicatie, elektronische verslaglegging en berichtgeving optimaal te laten verlopen. Deze briefwisseling vindt plaats via Edifact.

Aanvraagformulier

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden.

Om dit bestand te openen heeft u Adobe Reader nodig. Heeft u nog geen Adobe Reader of nog niet de laatste versie, dan kunt u Adobe Reader gratis downloaden:
PDF

Back to Top