Organisatie.

Drs. T.C.M.A. SchreuderDr. T.C.M.A. Schreuder, MDL-arts / Hepatoloog

MDL-arts met een bijzondere belangstelling voor leverziekten.

Tevens werkzaam als MDL-arts/Hepatoloog bij UMCG te Groningen.

Gecertificeerd voor het uitvoeren van scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Dr. M.E. Craanen, MDL-artsDr. M.E. Craanen, MDL-arts

Allround MDL-arts

Tevens werkzaam als staflid, afdeling MDL aan het Flevoziekenhuis te Almere.

Gecertificeerd voor het uitvoeren van scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Drs. H. Akol, MDL-arts, internist

Drs. H. Akol, MDL-arts  internistMDL-arts met een bijzondere belangstelling voor chronische inflammatoire darmziekten en interventie endoscopie. Tevens medisch directeur van Medisch Centrum de Veluwe en verantwoordelijk voor medisch-inhoudelijke zaken.

Ook werkzaam als MDL-arts in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Gecertificeerd voor het uitvoeren van scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

Marten OttenDr. M.H. Otten, MDL-arts

MDL-arts gespecialiseerd in Prikkelbare Darm Syndroom, Functionele Dyspepsie, M. Crohn en Colitis Ulcerosa.

Drs. M.J. Boom, gastro-intestinaal chirurg

Foto binnenkort beschikbaarGastro-intestinaal chirurg gespecialiseerd in flebologie en proctologie.

Drs. I. Hommel, algemeen internist

Inge HommelAlgemeen internist met interesse voor maag-darm-leverziekten en in het bijzonder endocrinologie en diabeteszorg.

Vanaf oktober tevens werkzaam bij Gelre Zutphen

Gi TanDrs. T.G. Tan, MDL-arts

MDL-arts met een bijzondere belangstelling voor chronische inflammatoire darmziekten en familiaire coloncarcinomen en –poliepen.

Gecertificeerd voor het uitvoeren van scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Dr. R.J.F. FeltDr. R.J.F. Felt-Bersma, MDL-arts

Allround MDL-arts met een bijzondere belangstelling voor proctologie en bekkenbodemproblematiek.

Tevens werkzaam in het VUMC als staflid op de afdeling maag, darm en leverziekten.

Drs. A.J. van Bork, internistDrs. A.J. van Bork, internist

Internist met aandachtsgebied voor maag-darm-leverziekten en endoscopie in het bijzonder, vasculaire geneeskunde en diabetes-zorg.

Roelof de JongDrs. R.M. de Jong

Huisarts gespecialiseerd in proctologie.

Hij heeft jarenlang een huisartsenpraktijk gevoerd waarbij hij proctologische problemen van eigen patiënten maar ook van collega huisartsen behandelde. Daarnaast heeft hij zitting gehad in de commissie betrokken bij de ontwikkeling van de NHG-standaard “Rectaal bloedverlies”.

Momenteel werkzaam bij MCV als proctoloog. Wekelijks behandelt hij patiënten met proctologische problemen zoals aambeien, fissura ani en abcesjes.

Dr. M. Oudkerk-PoolDr. M. Oudkerk-Pool, MDL-arts

MLD-arts met bijzondere belangstelling voor chronische inflammatoire darmziekten.

Tevens werkzaam als MDL-arts in Flevo ziekenhuis te Almere.

Gecertificeerd voor het uitvoeren van scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Dr. R. van Zanten, algemeen internist

Foto binnenkort beschikbaarAlgemeen internist met MDL en endoscopie als aandachtsgebied.

Tevens werkzaam bij Ziekenhuisgroep Twente in Almelo.

A. van LohuizenA. van Lohuizen, Kliniek Coördinator

Is sinds 2000 gediplomeerd verpleegkundige. Zij heeft in 2002 de opleiding tot MDL-verpleegkundige afgerond. Is werkzaam als kliniek coördinator en aanspreekpunt voor de polikliniekverpleegkundigen en derden.

M. de HaanM. de Haan, MDL verpleegkundige

Is sinds 2003 gediplomeerd verpleegkundige. Zij heeft in 2005 de opleiding tot MDL verpleegkundige afgerond. Is werkzaam op de polikliniek als MDL-verpleegkundige voor de patiënten met IBD, PDS en op de dagverpleging.

Elsbet WooninkE. Wooning, polikliniek verzorgende

Is gediplomeerd ziekenverzorgende. Werkzaam als polikliniekverzorgende voor de PDS patiënten, de proctologie en de dagverpleging.

M. WissinkM. Wissink, polikliniek verpleegkundige/ verpleegkundig endoscopist

Is sinds 2000 gediplomeerd verpleegkundige.
Heeft in 2002 de opleiding voor endoscopie verpleegkundige afgerond.
Is werkzaam als verpleegkundige op de dagverpleging en polikliniek voor de intakegesprekken voorafgaand aan een coloscopie. Daarnaast is zij werkzaam als verpleegkundig endoscopist op de endoscopieafdeling.

M. WissinkM. Wissink 
Nurse endoscopist

Is sinds 2000 gediplomeerd verpleegkundige. Zij heeft vanaf 2000 tot begin 2010 als endoscopie verpleegkundige gewerkt in een algemeen ziekenhuis.

Heeft in juni 2013 haar diploma tot nurse endoscopist gehaald.

E. Vink

E. Vink

L. ten Have

L. ten Hove

P. Nijkamp

P. Nijkamp

H. van Loo

H. van Loo

J. Berends

J. Berends

L. Nijman

Lise Nijman

A. Kranenburg

Foto binnenkort beschikbaar

S. van Essen

Foto binnenkort beschikbaar

M. van der Neut

M. van der Neut

A. Sener

Ayten Sener

E. Puister

Els Puister

R. van Gerrevink

R. van Gerrevink

A. van LohuizenA. van Lohuizen, kliniek coördinator

Is als kliniek coördinator verantwoordelijk voor het zorgbeleid en geeft direct leiding aan het team.
Ze schept randvoorwaarden voor het succesvol functioneren van het team en coacht ze in hun verdere ontwikkeling. Tevens levert ze  als lid van het MT een bijdrage aan het ontwikkelen van het algemene, strategische beleid van de organisatie.
Is verder direct aanspreekpunt voor derden op het gebied van zorg ondersteunende processen.

P. Canel, beleidsadviseur kwaliteitszorg

De beleidsmedewerker Kwaliteitszorg draagt zorg voor het kwaliteitsbeleid en houdt zich bezig met kwaliteitsbewustzijn. Zij adviseert de directie en het management over het te voeren kwaliteitsbeleid, de implementatie van een kwaliteitssysteem, het selecteren en opzetten van  verbeterprojecten en treedt binnen de organisatie op als procesbegeleider bij de invoering, evaluatie en borging van het kwaliteitssysteem zowel op individueel als groepsniveau.

P. Canel is in 2012 afgestudeerd aan de opleiding Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens haar afstudeerstage hield zij zich bezig met Prospectieve Risico Inventarisatie en het ontwikkelen en uitvoeren van het  project ‘kwaliteitsverbetering en therapiebeoordeling’.

L. de Reus

L. de Reus, Beleidsmedewerker juridische en financiële zaken

De beleidsmedewerker Financiën en Juridische zaken adviseert de directie en het management over relevante wet en regelgeving, beheert de volledige financiële administratie en stuurt de medewerkers aan bij het uitvoeren van hun taken m.b.t. deze financiële administratie.

L. de Reus is in 2013 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is daar afgestudeerd op Nederlands Recht, met een master Burgerlijk Recht. Hierbij volgde zij Gezondheidsrecht als keuzevak.

J. Prins
Medewerker facilitair

M. Grabijn
Medewerker facilitair

M. Grabijn

M. Koc
IT medewerker

M. Koc

A. Yokaribas

Directeur Financiën en ICT

A. Yokaribas

Drs. H. Akol

Medisch Directeur

Drs. H. Akol, MDL-arts  internist

Back to Top