Patiënten

Als u kiest om uw behandeling in Medisch Centrum de Veluwe te laten uitvoeren is het fijn een aantal dingen te weten over ons centrum. Hieronder vindt u een aantal zaken die van belang kunnen zijn.

Afspraak maken 
Na het ontvangen van de verwijzing van uw huisarts wordt u vaak al dezelfde dag door onze secretaresse gebeld voor een afspraak.
U kunt natuurlijk ook zelf bellen voor een afspraak. De secretaresse kan echter alleen een afspraak maken als zij in het bezit is van de verwijzing. Hierop staan namelijk gegevens die wij nodig hebben voor het maken van de afspraak.
Neem bij uw bezoek aan het centrum het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen).
 • De verwijskaart of -brief van de huisarts.
 • Uw verzekeringspasje.
 • Een overzicht van medicijnen die u gebruikt.
 • Eventueel een lijstje van vragen die u wilt stellen aan uw specialist.

Het is verstandig om ruim voor het afgesproken tijdstip naar ons centrum te komen. Het kan druk zijn op de parkeerplaats. Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie.
Als door ziekte of wegens andere redenen uw afspraak niet door kan gaan, vragen wij u om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Afspraak annuleren 
Als door ziekte of wegens andere redenen uw afspraak niet door kan gaan, verzoeken wij u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of persoonlijk aan ons door te geven. Op deze manier zijn wij nog in de gelegenheid om een andere patiënt in te plannen op de voor u gereserveerde tijd.  Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u niet minimaal 24 uur van te voren afbelt, bestaat de mogelijkheid dat wij de tijd in rekening moeten brengen.

Wachttijden 
Wij streven in ons centrum naar een wachttijd van maximaal 5 werkdagen (1 week) voor een bezoek op het spreekuur en maximaal 10 werkdagen (2 weken) voor een scopie onderzoek. Wij kunnen dit tot op heden waarborgen door flexibele openingstijden en inzetbaarheid van het personeel
Bij bepaalde zeer specialistische verrichtingen kunt u te maken krijgen met een langere wachttijd. Ook als u de voorkeur geeft aan de behandeling door een bepaalde specialist, kan dat zorgen voor een langere wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Actuele wachttijden, genoteerd volgens regeling Nederlandse Zorgautoriteit:
Wachttijden MCV Apeldoorn
Wachttijden MCV Baarn
Wachttijden MCV Twente

Voorkomen van infecties 
Medisch Centrum de Veluwe controleert allen die mogelijk antibiotica ongevoelige bacteriën bij zich dragen. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Voorbeelden hiervan zijn: MRSA en ESBL.
U behoort tot een risicogroep als u:

 • Bekend bent met het feit dat u een BRMO bij u draagt.
 • De afgelopen 2 maanden in een ziekenhuis of zorginstelling buiten Nederland bent geweest voor opname en/of behandeling.
 • Onlangs bent behandeld in een Nederlandse instelling met een BRMO probleem.
 • Werkt met levende varkens of vleeskalveren.
 • Woont op een varkens- en/of kalverenhouderij.

Behoort u tot één van deze risicogroepen? Dan vragen wij u dit te melden bij het maken van een afspraak of tijdens de afspraak op de polikliniek.
Afhankelijk van de verdere behandeling worden er kweken  bij u afgenomen om te controleren of u een antibiotica-ongevoelige bacterie bij u draagt. Voor uzelf hoeft deze bacterie geen problemen op te leveren, tenzij u een verhoogde kans heeft op infecties door bijvoorbeeld een operatiewond. Voor een ziekenhuis of centrum vormt de bacterie een probleem, omdat verspreiding ervan kan leiden tot moeilijk te bestrijden infecties.

Beveiligingen 
Diefstal is niet voor 100% te voorkomen. Het is daarom verstandig om geen waardevolle en/of bijzondere spullen of veel geld mee te nemen naar het centrum. Als er toch iets gestolen is of u merkt dat er een diefstalpoging is gedaan, dan vragen wij u dit direct te melden. U kunt het melden bij de receptie of bij de verpleegkundige.
In geval van diefstal van uw eigendom, kan de beveiliging u begeleiden bij het doen van aangifte bij de politie. Het centrum draagt geen risico bij diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Heeft u een tolk nodig? 
In ons centrum zijn een aantal personen werkzaam die de Turkse, Engelse en Franse taal goed beheersen. Indien u daar gebruik van wilt maken is het verstandig dit aan te geven bij het maken van de afspraak.
Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? Meld dit dan vóór uw afspraak bij de receptie en vraag om een telefonische tolkendienst.

Parkeren
Parkeren is gratis en mogelijk in de parkeervakken op het terrein naast het gebouw.

Voorzieningen

 • Er liggen tijdschriften in de wachtkamer.
 • U kunt gratis koffie en thee uit een automaat halen, echter beschikken wij niet over een kantine.
 • MCV heeft voor haar patiënten gratis draadloos internet (WiFi). Het WiFi-netwerk is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kan worden opgevraagd bij de receptie.

Aanvullende informatie
Wij hebben enkele interessante links naar websites van patiëntenverenigingen voor u bijeengezet. Patiëntenverenigingen behartigen de belangen van patiënten en verstrekken informatie over uw ziekte.

Back to Top