Wie wij zijn.

Medisch Centrum de Veluwe

Medisch Centrum de Veluwe (MCV) is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij bieden zorg aan patiënten met een maag-, darm- of leveraandoening. Deze zorg bestaat uit enerzijds poliklinische spreekuren en anderzijds endoscopisch onderzoek in dagbehandeling.

Receptie_Banner

Het medisch team van MCV

Regelmatige contacten met verwijzers (vooral huisartsen) zorgen ervoor dat informatie-uitwisseling over onderzoek en behandeling op een snelle en efficiënte wijze plaatsvindt. MCV heeft een samenwerkingsverband met verschillende ziekenhuizen in de diverse regio`s. Daardoor kunnen, indien noodzakelijk, chirurgische ingrepen worden verricht. Bovendien kan door deze samenwerking aan ernstige zieke patiënten of patiënten met complexe aandoeningen, klinische zorg worden aangeboden. Snelle complete zorg, een open blik, deskundige en betrokken professionals, goede fysieke en digitale bereikbaarheid, dat is de visie van MCV. Patiënten die ons bezoeken voor een behandeling zijn verzekerd van goede en veilige zorg zonder wachtlijsten. Deze zorg wordt gedekt door de zorgverzekeraars. Ons multidisciplinair medisch team bestaat uit maag-, darm-, leverartsen, internisten, proctologen, algemeen chirurgen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Kwaliteit

Medisch Centrum de Veluwe heeft kwaliteit en de meetbaarheid en transparantie daarvan Kwaliteitsvisitatie door MDL stichting hoog in het vaandel staan.

Medisch Centrum de Veluwe heeft een kwaliteitsvisitatie gehad door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverziekten.
Hieruit is gebleken dat we voldoen aan alle gestelde voorwaarden. De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten.
bewezen kwaliteit door zkn keurmerk

Medisch Centrum de Veluwe heeft het Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)-keurmerk inclusief veiligheidsmanagementsysteem (VMS) behaald. Zelfstandige behandelcentra met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De auditor was vol lof over onze processen en met name de bereidheid om constant te werken aan verbetering van de organisatie.
door bevolkingsonderzoek oost getoetst op kwaliteit
Tevens is Medisch Centrum de Veluwe getoetst op voldoening aan de toelatingseisen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO).  Medisch Centrum de Veluwe is geselecteerd als één van de zorginstellingen die dit onderzoek uitvoert. We zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan deze vorm van preventie.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid) heeft op verzoek van Medisch Centrum de Veluwe kwaliteit inspectie volksgezondheid een onderzoek uitgevoerd. Trots kunnen wij u mededelen dat ook hiervan het resultaat zeer positief was. De inspectie was onder de indruk van de hoge standaard van onze zorg.

Toch zijn we er nog niet. Medisch Centrum de Veluwe blijft zichzelf altijd verder ontwikkelen en streven naar de hoogste haalbare kwaliteit. Wij gaan graag, samen met u als patiënt, verder met de ontwikkeling van Medisch Centrum de Veluwe tot een expertise centrum voor alle maag-, darm- en leveraandoeningen.

Back to Top